ää


Antirasistiskt manifest

Antaget den 26/8 av 55 deltagare på Mötesplats Hela Malmö

 

Vi är människor av kött och blod, vi har drömmar om att bli något, om att göra något och om att bidra med något. Men alltmer drivs en politik som ifrågasätter oss som människor och alltmer tvingas våra drömmar att ersättas av mardrömmar.


Vi som skriver detta manifest utsätts alla i varierande grad för den strukturella rasismen. Vi känner också av kapitalismens och sexismens förtryck på olika sätt, vissa som mer priviligierade vissa som mer förtryckta. Det hindrar inte vår vilja att tillsammans kämpa för att avskaffa rasismen, även om det kräver en ödmjukhet och vilja att förstå hur orättvisor även genomsyrar oss – vårt vi. Vi uppmanar alla som har förmånen att inte utsättas för rasism att stödja vår kamp, på samma sätt som vi lovar att delta i och stödja kampen mot ekonomiskt och sexistiskt förtryck.


Att krossa rasismen kommer aldrig att ske genom krav till de som har makt, utan måste och skall bli ett verk av oss själva i förening. Vi lovar varandra genom dessa punkter att tillsammans utveckla antirasistiskt självförsvar och att genom kamp själva förverkliga våra rättigheter.

1)     Vi vill ha frihet. Idag vet vi att när våra föräldrar, vi och våra barn kommer att utsättas för rasism och diskriminering och i genomsnitt att ha ett fattigare, mer begränsat och kortare liv än andra människor. Vi vill ha kraft att tillsammans bestämma vår framtid. Vi vill ha full representation i hela samhället. Vi organiserar oss, vi formulerar vår politik och vi genomför den tillsammans med andra progressiva rörelser

2)     Vi vill vara Malmöiter. Idag är omvärldens bild, ofta speglat genom media, att vi utgör ett problem och hinder i Malmö och den normalisering av rasism och homofobi som vi möter på gator, affärer och i välfärdsinstitutioner. Malmö består av en mängd olika människor. Vi vill tillsammans med andra bygga en jämlik och inkluderande stad utan rasism och med plats för oss alla.

3)     Vi vill ha trygga och levande stadsdelar där vi bor. Det kräver att fattigdomen minskar, inte att vi byts ut. Vi försvarar religionsfrihet. Det kräver att bra bostäder byggs med rimliga hyror. Det kräver bostadsområden utan våld och kriminalitet men också en polis som slutar provocera och ser oss som bor i stadsdelen som ett hot, ofta baserat på rasprofilering.

4)     Vi vill ha en bra och utvecklande skola där vi och våra barn kan känna igen oss. Det innebär att vi vill ha mer resurser till skolan, att vi vill ha en utbildning som byggs kring jämlikhet, jämställhet och antirasism. Vi tror på utbildning och på kritisk bildning, inte på korvstoppande och på hierarkier. Vi tror på en skola är våra barns kreativitet, nyfikenhet och drömmar kan bli verktyg för ett bättre liv för dom själva och för oss alla.

5)     Vi vill ha en arbetsmarknad utan diskriminering. Vi vill ha fackföreningar som representerar oss. För oss som känner av rasism och diskriminering när vi söker jobb krävs både en arbetsmarknad med full sysselsättning och en aktiv arbetsmarknadspolitik mot diskriminering och med positiv särbehandling

6)     Vi vill ha en arbetsplats med makt och rätt att utvecklas. Det är inte bara diskrimineringen i att få jobb som minskar människovärdet för oss. Även när vi får jobb så är det i mycket högre grad knutna till där vi har sämre förutsättningar att påverka och utvecklas. Det alltmer polariserade klassamhället genomsyras av en strukturell rasism

7)     Vi vill ha en fritid. Det rasistiska klassamhället begränsar vår fritid, dels genom kostnaderna för att delta i fritidsaktiviteter, dels genom att i de bostadsområden där vi är överrepresenterade finns mindre tillgång till fritidsaktiviteter. 

8)     Vi vill ha rätten till välfärd. Mer och mer av migrationslagstiftningen och integrationspolitiken syftar till att begränsa rätten och tillgång till välfärd. Det drabbar oss som invandrade, papperslösa och rasifierade. En välfärd för alla förutsätter både utbyggd välfärd och en välfärdsinstitutioner som inte medvetet eller omedvetet diskriminerar oss.

9)     Vi vill skapa och njuta av kultur. Underhållning och konstnärligt relaterat skapande ger mening till livet och utvecklar oss som människor. Rasismen utesluter oss från ett jämlikt deltagande i kulturlivet och förminskar den kultur vi skapar.

10)                   Vi vill ha rätten till hälsa. Den strukturella rasismen dödar oss i förtid genom att förvägra oss rättigheter som påverkar vår hälsa. Det kräver inte bara en utvecklad och tillgänglig sjukvård utan först och främst en omfördelning av ekonomiska resurser, som möjliggör att skillnaden i medellivslängd minskar.

11)                   Vår kamp är internationell och global. Rasismen i Malmö och Sverige är sammankopplat med rasistiskt världssystem byggt på ett kolonialt arv. Det genomsyrar vem som utsugs i produktion, kontroll över resurser samt hur de fördelas och människors rättigheter till migration och att söka skydd. Vi står upp för asylrätten, möjligheten till migration och försvarar allas rätt till välfärd i Sverige.


 Följande organisationer har därefter ställt sig bakom manifestet